[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30              
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยี และเสต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ( 17/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้กล่าวปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การบูรณาการเทคโนโลยี และเสต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 และวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 15 โรง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านวังลุง
2.โรงเรียนบ้านบงตัน
3.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา
4.โรงเรียนบ้านหลวง
5.โรงเรียนบ้านวังหลวง
6.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
7.โรงเรียนบ้านฉิมพลี
8.โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4
9.โรงเรียนบ้านเตียนอาง
10.โรงเรียนบ้านแม่ลาย
11.โรงเรียนบ้านยางครก
12.โรงเรียนบ้านอมก๋อย
13.โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ
14.โรงเรียนบ้านแม่ตูบ
15.โรงเรียนบ้านแปลง 5
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ( 17/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เพื่อพิจารณาระเบียบข้อบังคับของชมรมผู้บริหาร และพิจารณาการดำเนินงานการจัดกิจกรรมของชมรมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 17/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 โดยมีนายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พันตรีศรศักดิ์ ศิพงศ์พนา กิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้วิชา สถาบันพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้ด้วย
การประชุมชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 17/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ( 10/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินของแต่ละอำเภอมาเป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ด้วย
การประชุมคณะทำงานการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ เพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติด ประจำปี 2562 ( 10/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำ เพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมคณะกรรมการและวิทยากรการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( 10/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการและวิทยากรการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ( 10/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา DATA MANAGEMENT CENTER (DMC) ปีการศึกษา 2562 ( 7/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา DATA MANAGEMENT CENTER (DMC) ปีการศึกษา 2562 อำเภออมก๋อย โดยได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา DATA MANAGEMENT CENTER (DMC) ปีการศึกษา 2562 ( 6/มิ.ย./2562 )
    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา DATA MANAGEMENT CENTER (DMC) ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
กำลังแสดงหน้าที่ 1/125 -> [จำนวน 1249 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>