[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/ก.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 20 IP
ขณะนี้
20 คน
สถิติวันนี้
78 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
692 คน
สถิติเดือนนี้
12462 คน
สถิติปีนี้
145424 คน
สถิติทั้งหมด
747918 คน
IP ของท่านคือ 3.227.254.12
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การพิจารณาผลการตัดสิน กรณีประท้วงผลการตัดสิน ( 9/ก.ย./2562 )
    วันที่ 9 กันยายน 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจารณาผลการตัดสิน กรณีประท้วงผลการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ( 6/ก.ย./2562 )
    วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณะสภานักเรียนนำเสนอผลงานนวัตกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ( 6/ก.ย./2562 )
    วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวพิมพกา ทาลึ ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง นำคณะสภานักเรียนนำเสนอผลงานนวัตกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยกระบวนการของสภานักเรียน ภายใต้ระบบบริหารงาน PDS Model ตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ "การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ" จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( 6/ก.ย./2562 )
    วันที่ 6 กันยายน 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และ เขต 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) ( 6/ก.ย./2562 )
    วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำโดยนางไอซา เหลืองอิงคะสุต
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ( 6/ก.ย./2562 )
    วันที่ 6 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โดยนางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา อำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมออบหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ( 4/ก.ย./2562 )
    วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นำโดยนายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในสังกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในภาคบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ณ โรงเรียนด่านแม่คำมัน เพื่อเป็นแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานต่อไป
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ( 4/ก.ย./2562 )
    วันที่ 4 กันยายน 2562 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และประชาสัมพันธ์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ( 4/ก.ย./2562 )
    วันที่ 4 กันยายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โดยนางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา อำเภออมก๋อย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมออบหลวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5
การจัดทำระบบนิเทศภายในโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ (แนวทางทวิภาษา) ( 30/ส.ค./2562 )
    วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการจัดทำระบบนิเทศภายในโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ (แนวทางทวิภาษา) โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์, อบจ.เชียงใหม่ ,ผอ.สินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการในโรงเรียนทวิภาษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ,สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และสพป.เชียงใหม่ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านพุย อำเภอฮอด
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/43 -> [จำนวน 429 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>