[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/ก.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 23 IP
ขณะนี้
23 คน
สถิติวันนี้
61 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
692 คน
สถิติเดือนนี้
12445 คน
สถิติปีนี้
145407 คน
สถิติทั้งหมด
747901 คน
IP ของท่านคือ 3.227.254.12
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ( 24/ก.ค./2562 )
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อนึ่งในวันดังกล่าว ภาคเช้าได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต" และคุณบุฟผา โพธิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การปลูกฝังสร้างจิตสำนึกค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนการทุจริต" และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล บุญยะประภา นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ และคุณไพศาล ช่างประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เชียงใหม่ ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ท. กับการขัดกันแห่งผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซอน" ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่
การประชุมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ( 19/ก.ค./2562 )
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 19/ก.ค./2562 )
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 19/ก.ค./2562 )
    วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง 
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ( 19/ก.ค./2562 )
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม่ "สานสัมพันธ์น้องพี่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
การประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ( 12/ก.ค./2562 )
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จัดการประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยมี นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ( 12/ก.ค./2562 )
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เพื่อรับทราบนโยบายตลอดจนหารือข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
พิธีส่งมอบอาคารและเปิดป้ายโรงอาหาร จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ( 12/ก.ค./2562 )
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นผู้รับมอบอาคาร ในพิธีส่งมอบอาคารและเปิดป้ายโรงอาหาร จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นประธานส่งมอบ อาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 91 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภายใต้ โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรของโรงเรียน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง สอดคล้องกับนโยบายในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV) ของบริษัทฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ ( 12/ก.ค./2562 )
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ โดย สมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยเต่า ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562 ( 10/ก.ค./2562 )
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2562 เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. 
ช่วงรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 07.30-08.00 น. สามารถรับชมผ่านทาง VDO Conference, DLTV ช่อง 14 และ OBEC Channel ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/43 -> [จำนวน 429 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>