[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 17/ก.ค./2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 17 IP
ขณะนี้
17 คน
สถิติวันนี้
43 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
618 คน
สถิติเดือนนี้
15495 คน
สถิติปีนี้
37649 คน
สถิติทั้งหมด
829258 คน
IP ของท่านคือ 3.94.202.172
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การพิจารณาช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน ( 12/พ.ย./2562 )
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชีแจงเกี่ยวกับการพิจารณาช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน และหาแนวทางความรวมมือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสาวกัญญารัตน์ พิมศิริ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ( 12/พ.ย./2562 )
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ตามโครงการของสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน โดยมีนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และนายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาเพื่ออาชีพและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน ( 12/พ.ย./2562 )
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาเพื่ออาชีพและเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางอรัญญา กิมภิระ และคณะครูฝ่ายแนะแนว พร้อมมอบอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นด้านการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมเชิงวิชาการ กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้สามประสาน อ่าน เขียน คิด ( 11/พ.ย./2562 )
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนรู้สามประสาน อ่าน เขียน คิด พร้อมมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ( 8/พ.ย./2562 )
    วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2562 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยนายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง.ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และคณะได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ในด้านความปลอดภัยของอาคารเรียน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ และป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งติดตามการบริหารการเรียนการสอนในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห่างหลวง โรงเรียนบ้านใบหนา โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ โรงเรียนบ้านนาเกียน และโรงเรียนบ้านอูตูม
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 ( 8/พ.ย./2562 )
    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2562 เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น.
ช่วงรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 07.30-08.00 น. สามารถรับชมผ่านทาง VDO Conference, DLTV ช่อง 14 และ OBEC Channel ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ
การประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 8/พ.ย./2562 )
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายวิชัย ปานอุทัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานเปิดการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อซักซ้อมแนวทางการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ( 8/พ.ย./2562 )
    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางไอซา เหลืองอิงคะสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ในด้านความปลอดภัยของอาคารเรียน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ และป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งติดตามการบริหารการเรียนการสอนในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกองลอย โรงเรียนแม่โถวิทยาคม โรงเรียนบ้านแม่ลาย และโรงเรียนบ้านนาฟ่อน
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562 ( 30/ต.ค../2562 )
    วันที่ 30 ตุลาคม 2562 บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562 เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น.
ช่วงรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 07.30-08.00 น. สามารถรับชมผ่านทาง VDO Conference, DLTV ช่อง 14 และ OBEC Channel ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ
การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 2 ( 28/ต.ค../2562 )
    วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี รุ่นที่ 2 โดยมีนายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม และ ดร.นพพร เดชชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลุง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/54 -> [จำนวน 536 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>