[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30              
รายการ Gallery หน้าหลัก    
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ( 22/พ.ค./2562 )
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บุคลากร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. 
ช่วงรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 07.30-08.00 น. สามารถรับชมผ่านทาง VDO Conference, DLTV ช่อง 14 และ OBEC Channel ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ( 21/พ.ค./2562 )
    วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมเชิงวิชาการและการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม \"DLTV TELETRAINING\" ( 16/พ.ค./2562 )
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการและการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม "DLTV TELETRAINING" เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทาง วิธีการจัดการเรียนการสอนการดาวน์โหลดสื่อการสอนของครูผู้สอนเพื่อนำไปใช้กับผู้เรียนและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม "DLTV TELETRAINING" ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภออมก๋อย ( 15/พ.ค./2562 )
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภออมก๋อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มชี้แจงกรอบงานและแนวทางการดำเนินงาน ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ( 15/พ.ค./2562 )
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 บุคลากร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอด พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 เพื่อรับแจ้งข้อราชการ และรับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. 
ช่วงรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 07.30-08.00 น. สามารถรับชมผ่านทาง VDO Conference, DLTV ช่อง 14 และ OBEC Channel ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยเต่า ( 14/พ.ค./2562 )
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสมาคมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอดอยเต่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มชี้แจงกรอบงานและแนวทางการดำเนินงาน ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 13/พ.ค./2562 )
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 กรณีเทศบาลตำบลท่าเดื่อ - มืดกา แจ้งความประสงค์ขอรับโอนโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายมานพ จินะนา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานชี้แจงร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเดื่อ - มืดกา ณ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8
การต่อสัญญาจ้างครูขั้นวิกฤตและธุรการโรงเรียน ( 13/พ.ค./2562 )
    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ทำการต่อสัญญาจ้างครูขั้นวิกฤตและธุรการโรงเรียน โดยมีนางศิริกานดา คำดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ณ ห้องประชุมออบหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายอดดอยสามัคคี ( 10/พ.ค./2562 )
     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายอดดอยสามัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 50 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอูตูม โรงเรียนบ้านใบหนา โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ โรงเรียนบ้านนาเกียน โรงเรียนบ้านห่างหลวง โรงเรียนบ้านแม่โขง และโรงเรียนบ้านแม่สะเต ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสนาม BBL ก่อนเปิดภาคเรียน ( 8/พ.ค./2562 )
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสนาม BBL ก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านผาแตน โรงเรียนบ้านวังลุง และโรงเรียนบ้านแม่ลอง
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/125 -> [จำนวน 1249 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>