[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


  
สภาพบริบททั่วไป  
 

สภาพบริบททั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
     
1.      ที่ตั้ง / สภาพภูมิศาสตร์
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 404 หมู่ที่ 10 บ้านวังลุง ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากที่ตั้งของตัวจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 88 กิโลเมตร บนถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด (ทางหลวงหมายเลข 108) มีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 3 อำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 4,328.132 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ    ไร่   ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย คิดเป็นร้อยละ 21.526 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้ คือ
            ทิศเหนือ   ติดต่อเขตอำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
            ทิศใต้    ติดต่ออำเภอสามเงา   อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก)   มีร่องน้ำแม่ตื่น
                          และดอยผีปันน้ำ ดอยเลี้ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต
            ทิศตะวันออก   ติดต่อเขตอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
           
ทิศตะวันตก     อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2.      สภาพภูมิประเทศและพื้นที่
         
               อำเภอฮอด เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายด้านภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่า และภูเขาสูง ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ เขตนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม และเขตน้ำท่วมของ กฟผ. มีพื้นที่ราบประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,500 ไร่ (ประมาณร้อยละ 6.25 ของพื้นที่ทั้งหมด) พื้นที่ป่าไม้ของอำเภอฮอดขณะนี้ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เช่น ไม้สน ประดู่ เต็ง รัง มะค่า และไม้พลวง ด้วยความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำลำธาร จึงเป็นที่อาศัยของชาวเขาหลายเผ่าที่สำคัญ ได้แก่ กระเหรี่ยง ม้ง ลัวะ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตร 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและลำน้ำแม่แจ่ม
                      
               อำเภอดอยเต่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาเตี้ยและเนินสูงสลับกัน ประกอบด้วย หุบเขาและลำห้วยมีภูเขาสูงโดยรอบ มีรูปทรงคล้ายอ่างเก็บน้ำ เมื่อฝนตกน้ำตามลำห้วยจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงอย่างรวดเร็วและถ้ามีปริมาณน้ำฝน มากจะมีน้ำกักขังเป็นทะเลสาบดอยเต่า สภาพดินทั่วๆ ไปเป็นดินปนทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ สภาพป่าเป็นป่าโปร่ง
                       
               อำเภออมก๋อย มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีเทือกเขาสำคัญเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 1,441 – 1,923 เมตร สภาพการคมนาคมขนส่ง หมู่บ้านที่มีถนนลาดยางถึงหมู่บ้านตลอดสาย จำนวน 17 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีถนนลาดยาง+ ลูกรัง+ถนนดิน จำนวน 21 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีถนนลูกรัง+ถนนดิน จำนวน 34 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ถนนเข้าไม่ถึงหมู่บ้านต้องเดินเท้า จำนวน 23 หมู่บ้าน