[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30              

ชื่อ : นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0930327981

ชื่อ : นางไอซา เหลืองอิงคะสุต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0869217729

ชื่อ : นายลิขิต ฐานมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0843780159

ชื่อ : นางศิริกานดา คำดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0846179036

ชื่อ : นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817240560

ชื่อ : นางทิพวรรณ นามแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819504371

ชื่อ : นายจิรเมธ จันทบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0812877539

ชื่อ : นายวิชัย ปานอุทัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819932500

ชื่อ : นางชนากานต์ สุนันทกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่ม
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0810224928

ชื่อ : นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801065149

ชื่อ : นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานด้านยานพาหนะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0931414365

ชื่อ : นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานยานพาหนะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895613411

ชื่อ : นายธวัชชัย ปิงวัง
ตำแหน่ง : ช่างครุภัณฑ์ 3
หน้าที่หลัก : งานยานพาหนะ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871829523

ชื่อ : นายสุกแก้ว ศรีบุตร
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4
หน้าที่หลัก : ดูแลอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0821853944

ชื่อ : นายชัยรัตน์ เขียวมัง
ตำแหน่ง : ช่างไม้ 4
หน้าที่หลัก : ดูแลอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0811644951

ชื่อ : นายสมาน แสงยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : รักษาความปลอดภัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0801340737

ชื่อ : นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : พนักงานทำความสะอาด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0856516272

ชื่อ : นางอริศรา กังแฮ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0918569545

ชื่อ : นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817247957

ชื่อ : นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819611351
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
3 : กลุ่มอำนวยการ
4 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
5 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
8 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ