[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


แผนผังหน่วยงาน
ผู้บริหารการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม
รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
Click ดูประวัติ
นายสมโภชน์ ศรีชะนา
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
Click ดูประวัติ
นาย สุวิทย์ ยาประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นาง อริศรา กังแฮ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นาง สรวงสุดา วีรแพทยโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นาง ศิริกานดา คำดี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นาย จิรเมธ จันทบูรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเสษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Click ดูประวัติ
นาง ทิพวรรณ นามแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
Click ดูประวัติ
นาง ไอซา แก้วประภา
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
Click ดูประวัติ
นาง ชนากานต์ สุนันทกร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเสษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
Click ดูประวัติ
นาย อินสร คำปัน
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Click ดูประวัติ
นาย วิชัย ปานอุทัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเสษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
3 : กลุ่มอำนวยการ
4 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
5 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
8 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ