[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ศูนย์ไอซีที สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 ++| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 |++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
“ยินดีต้อนรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5”0
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหาร/พัฒนาบุคคล
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มงานภายใน สพป.

linkcma5
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด


หน่วยงานราชการ

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายพัฒนพงศ์ พวงทอง
ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โทร.089-0557819
phatt777@gmail.com
Click ดูประวัติ
นายเทียม วันมหาชัย
รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โทร. 089-5544686
teamwanmahachai8@gmail.com
Click ดูประวัติ
นางกรรณิกา ซาหยอง
รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โทร. 094-5807519
Click ดูประวัติ
นายวุฒิชัย สารุสุข
รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
โทร. 083-2495187
Wuttichai5226@gmail.com
Click ดูประวัติ
นางกานดา บาร์บิเย
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
โทร.093-4199964
Nongsapankin@hotmail.com
Click ดูประวัติ
นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
โทร.088-2515009
chitchaya@esdc.go.th
Click ดูประวัติ
นางปรานอม ยะมัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทนา พนมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 082-6910882
phanomkarn@gmail.com
Click ดูประวัติ
นาย สุวิทย์ ยาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 080-1065149
yaprasit.tong@gmail.com
Click ดูประวัติ
นางอริศรา กังแฮ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร.091-8569545
arisara.try@gmail.com
Click ดูประวัติ
นายพิชิต ตุ่นติ๊บ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูฯ
โทร. 089-9538886
pichit_t1309@hotmail.com
Click ดูประวัติ
นางเกศราพร นะจา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารการศึกษา
3 : กลุ่มอำนวยการ
4 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
5 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
7 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
14 : กลุ่มกฎหมายและคดี
15 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา