ชื่อ - นามสกุล :ดร.ประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร.088-3145948
ที่อยู่ :
Telephone :0883145948
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ