ชื่อ - นามสกุล :นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร.087-1813271
ที่อยู่ :
Telephone :087-181327
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ