ชื่อ - นามสกุล :นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร. 061-3656764
ที่อยู่ :
Telephone :061-365676
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ