ชื่อ - นามสกุล :นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :0861889688
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ