ชื่อ - นามสกุล :ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม
ตำแหน่ง :รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5
หน้าที่หลัก :โทร. 089-8431417
ที่อยู่ :
Telephone :089-843141
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ