ชื่อ - นามสกุล :นางอริศรา กังแฮ
ตำแหน่ง :รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :โทร.091-8569545
ที่อยู่ :
Telephone :091-856954
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ