ชื่อ - นามสกุล :นางกานดา บาร์บิเย
ตำแหน่ง :รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
หน้าที่หลัก :โทร.093-4199964
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ