ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทนา พนมการ
ตำแหน่ง :รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :โทร. 082-6910882
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา