ชื่อ - นามสกุล :นางกัญจน์ชญา ปาปะเค
ตำแหน่ง :รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :โทร. 081-9519715
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล