ชื่อ - นามสกุล :นายอินสร คำปัน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าที่หลัก :โทร. 084-4873208
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี